! Logga in Skapa en ny profil

"Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Logos
Hej,
Eftersom tråden ”pornografi” har blivit lite inaktuell och jag tycker att det som kommer fram i denna diskussion är viktig för Martinusvänners inställning, så har jag valt att öppna en ny tråd i ämnet.
Jag citerar min och Ingemars inlägg och svarar också här på Ingemars senaste inlägg.

Ingemar skrev:
> Vet du vad det är för något som gör att just föreställnings-
> och koncentrationförmågan utvecklas vid onani?
>
> Vet du varför dessa förmågor skulle utvecklas bättre vid just
> onani än vid samlag?

Nej, jag kan nog inte svara helt med säkerhet. Men jag tror det har någonting att göra med att man övar sig att tänka kärleksfulla tankar om en person och försöker föreställa sig denna i ens närhet och i en eventuell sexuell situation tillsammans. Martinus nämnde att han nästan kunde uppleva personerna som närvarande med hjälp av tanken, ett slags materialisation alltså. Och han betonade att om det verkligen var uttryck för kärleksfulla tankar kunde det inte skada någon. Tvärtom man kunde på detta sätt sända en telpatisk glädjeimpuls som personen om den var mottaglig i det givna ögonblicket kunde uppleva som en omedveten uppiggande glädjekraft.

När det gäller samlaget spelar nog automatiken in i en mycket större grad, så att man behöver kanske inte alltid koncentrera sig lika mycket där. Vid en fråga om skillnaden mellan den som idkar samlag och den som ägnar sig åt onani, svarade Martinus att onanisten handlar enligt ett högre utvecklingssteg.

Logos skrev:
Det tror jag inte stämmer. Det skulle alltså vara högre utvecklat, mer kärleksfullt, att sitta ensam och smeka sig själv än att smeka en annan människa...? Det låter väldigt märkligt...
Att man tänker kärleksfulla tankar i samband med onani (om man nu gör det) ändrar ingenting eftersom man mycket väl kan tänka kärleksfulla tankar när man har samlag också, förmodligen till och med mer levande än om man sitter och försöker visualisera.
Problemet är inte samlaget, utan att människor inte vet hur man har samlag kärleksfullt. Det finns många nyanser mellan förälskelse och kärlek, mellan djurisk och mänsklig sexualitet. Gud kan närvara så starkt i en stilla förening i en samlagsakt med någon ens hjärta är öppen för, att det är bland de största kärleksupplevelserna man kan ha.
Tro det eller ej.Ingemar skrev senare:
Jag tror inte på uppdelningen av Martinus i en alldaglig herr Thomsen och en kosmiskt medveten Martinus. Hela tiden fick man intrycket att han var kristallklar i sin tanke så fort man kom in på någonting viktigt som hade med världsbilden att göra, även när han var riktigt gammal. Ingenting kan få mig att tro att hans muntliga uppgifter är mindre precisa än hans skriftliga. Möjligtvis tänkte han sig extra noga för innan han skrev, svåra saker kunde lindas in en aning (t.ex. polanalyserna) så att ingen skulle bli stött som inte hade behov av att veta.


Logos skrev:

Martinus har själv gjort den uppdelningen. Jag har sett ett brev av honom där han beskriver det ganska noggrannt. Du skulle nog förvånas om du såg hur han själv beskrev sin Thomsen-sida.
Jag tror också att han var kristallklar i sin tanke när han talade om kosmologi, men det betyder inte att han var helt opåverkad av sin Thomsen-sida. T.ex. tror jag att hans egna känslor och brist på sexualitet under en livstid påverkade hans utsagor om polförvandlingen och homosexualitet, när han talade fritt. Inte principerna, men gränserna mellan "kosmiskt homosexuella" och abnorma tycks bli mer och mer flytande.
Dessutom säger du ju själv (och andra också) att han ofta trodde att människor var homosexuella utan att de var det.

Ingen person med psykologisk insikt skulle nog tro på att ett psyke som har utvecklats under trettio år, bara skulle försvinna när det kosmiska medvetandet kom, speciellt under påverkan av den fysiska materien. Vi får komma ihåg att Jesus också hade en "Thomsen-sida", vilket våndorna i Getsemane tydligt vittnar om. I Martinus fall kom det fömodligen inte fram på samma sätt vid ett enskilt tillfälle, men det är inte mycket mindre ansträngande att vara "korsfäst" i materien i 90 år, än att bli korsfäst under några timmar.

Var inte så dogmatiska. Strunta i vad Martinus har sagt. Läs de logiska och intuitiva analyserna och tänk själva kring vad som stämmer och inte.
Lagen står skriven i era hjärtan.

Logos


Ingemar skrev:

”Jag känner nog till det/de brev du nämner, men de kan tolkas på olika sätt och leder i varje fall inte mig till samma slutsats som du. I Kurt Christiansens nya biografi på danska utreds hela denna myt och varifrån den härstammar, från Lars Niebelvang. Kurt kommer fram till samma slutsats som jag, att den vardaglige Martinus och skribenten Martinus var en integrerad enhet, och att ingenting i hans vanliga liv motsäger eller ifrågasätter någonting av vad han skrev, tvärtom. Denna myt kom naturligtvis till Martinus egen kännedom, och därför använde han den med en helt annan syftning själv, t.ex. i brev, att man inte skulle hänga upp sig på hans fysiska yttre.

Orsaken till att människor såg en motsättning mellan Martinus i böckerna och i vardagen var nog snarast att han inte alltid sa och gjorde det som människorna i sina egoistiska tankar önskade av honom. Inte desto mindre handlade han kärleksfullt i alla situationer, vilket bekräftas i ett längre perspektiv än det kortsiktiga som vi ofullkomliga människor ser tingen på. Att han sedan måste släpa på en ofullkomlig däggdjurskropp som var långt under hans egen mentala nivå är en helt annan sak, liksom det var det för Jesus.

JAG har aldrig påstått att Martinus "ofta trodde att människor var homosexuella utan att de var det"! Han ställde oss bara en enkel fråga och fick ett rakt svar. Martinus egna preferenser står heller inte på något sätt i motsättning till kärlekslagan, han önskade ingenting egoistiskt för sin egen personliga del.

Och hur vet du att mina tankar och känslor, vad som står skrivet i MITT hjärta är någonting annorlunda än vad Martinus beskrivit? Jag följer absolut mitt hjärta, även om det råkar stämma med den kosmiska världsbilden, och känner mig inte ett dugg dogmatisk för det!”


Mitt nya inlägg:

Hej igen Ingemar,

Jag tycker inte att du har besvarat någon av sakfrågorna i mitt förra inlägg till dig. Mitt budskap i det står fortfarande kvar.

”Jag känner nog till det/de brev du nämner, men de kan tolkas på olika sätt och leder i varje fall inte mig till samma slutsats som du. I Kurt Christiansens nya biografi på danska utreds hela denna myt och varifrån den härstammar, från Lars Niebelvang. Kurt kommer fram till samma slutsats som jag, att den vardaglige Martinus och skribenten Martinus var en integrerad enhet, och att ingenting i hans vanliga liv motsäger eller ifrågasätter någonting av vad han skrev, tvärtom. Denna myt kom naturligtvis till Martinus egen kännedom, och därför använde han den med en helt annan syftning själv, t.ex. i brev, att man inte skulle hänga upp sig på hans fysiska yttre.”

Det brev jag talar om har ett stycke som inleds med att Martinus försäkrar mottagaren att det här är ”Martinus” som skriver och inte ”Thomsen”!
Sen börjar Martinus att beskriva sin Thomsen-sida i ganska osmickrande ordalag. Jag får tyvärr inte avslöja innehållet.
Jag har också hört om situationer som bevisar Martinus Thomsen-sida. Men folk vill inte tala illa om Martinus och det är förståeligt. Jag vill inte det heller och kommer inte att göra det. Det finns ingen anledning till att dra upp gammalt ”skit” bara för att man ska förstå poängen: att inte ska bli troende på Martinus. Min åsikt är att det enda viktiga är att man inte handikappar sin egen tankeförmåga.
Vad Martinus har och inte har gjort är totalt ointressant egentligen. Vad är det folk har investerat i om Martinus är absolut fullkomlig eller inte? Vad spelar det för roll för hur vi ställer oss till materialet? Varför är det så viktigt? För en vetenskapsman är det inte viktigt, det är bara för de troende och idealiserande som det är det. För en sann andlig forskare lägger aldrig sitt centrum utanför sig själv på det sättet. Han säger hellre ”jag vet inte hur detta ligger till” än att citera auktoriteter.

”Orsaken till att människor såg en motsättning mellan Martinus i böckerna och i vardagen var nog snarast att han inte alltid sa och gjorde det som människorna i sina egoistiska tankar önskade av honom. Inte desto mindre handlade han kärleksfullt i alla situationer, vilket bekräftas i ett längre perspektiv än det kortsiktiga som vi ofullkomliga människor ser tingen på. Att han sedan måste släpa på en ofullkomlig däggdjurskropp som var långt under hans egen mentala nivå är en helt annan sak, liksom det var det för Jesus.”

Ja, både Martinus och Jesus hade en däggdjurskropp och utvecklade ett mer eller mindre jordmänskligt psyke under trettio år. Det enda jag menar är att de förmodligen påverkades av det. Jag menar inte att de gjorde det ofta, eller att de inte var kosmiskt medvetna, men de påverkades av det. Och ett långt liv på det här planet tar på ensam kosmiskt medveten. Tänk bara på jämförelsen att den mest fantastiska ljusa upplevelsen på detta plan är som ett helvete jämfört med tillståndet i den andliga världen.

”JAG har aldrig påstått att Martinus "ofta trodde att människor var homosexuella utan att de var det"!”

Då hade jag fel. Men jag vet andra som säger det. Och det är skillnad mellan ”Ni är väl inte homosexuella?” och ”Är ni inte homosexuella?”.

”Martinus egna preferenser står heller inte på något sätt i motsättning till kärlekslagan, han önskade ingenting egoistiskt för sin egen personliga del.”

Hur kan du veta det?
Det känns mer som att du vill att det ska vara så.

”Och hur vet du att mina tankar och känslor, vad som står skrivet i MITT hjärta är någonting annorlunda än vad Martinus beskrivit? Jag följer absolut mitt hjärta, även om det råkar stämma med den kosmiska världsbilden, och känner mig inte ett dugg dogmatisk för det!”

Jag riktade inte mig till dig personligen när jag skrev det där, Ingemar. Jag har inte heller påstått att det som står skrivet i ditt hjärta är annorlunda än det Martinus har beskrivit. Jag tror att det står precis samma sak i båda i samma mån som ditt hjärta är rent. Men att därifrån gå till att citera Martinus, tal eller skrift, och hänvisa till det som sanning är inte en vetenskaplig metod. Det är auktoritetstro, och jag tycker att det finns en del av det i Martinusrörelsen och även i detta forum. Det är därför jag säger ”strunta i vad Martinus säger, tänk själva”. För att det är väldigt lätt att lura sig till att man följer sitt hjärta och att det råkar stämma med Martinus, när man egentligen bara är så övertygad om att Martinus har rätt att man tror mer eller mindre blint på det.
Det är väldigt lätt att lura sig själv…
Och jag är personligen inte av åsikten att allt vad Martinus har sagt och skrivit är sanning.

Angående homosexualitet är mitt intryck fortfarande att gränsen mellan urspårade och kosmiskt homosexuella suddades ut mer och mer med åren och det blev mer: ”all homosexualitet är bra homosexualitet” om du förstår vad jag menar. Jämför ”Julevangeliet” som utkom 1949 med DEV III, t.ex. Eller de senare föredragen. Det var väl på den tiden du kom in i Saken?
I Julevangeliet säger han att det inte nog starkt kan betonas att det han talar om inte innehåller någon förälskelse och att sådana homosexuellas mentala inställning måste vridas in på sin riktiga bana: polernas balans eller inbördes harmoniska samarbete. I LB V talar han om den naturliga homosexualiteten som dyker upp först i I-människostadiet, helt utom fara för urspårning. Märk väl att I-människostadiet innebär en enormt hög andlig, konstnärlig, moralisk, vetenskaplig (osv.) mognad, som till och med överstiger H-människans, vilken han beskriver så upphöjt. Vad H-människan än rör vid blomstrar det och blir till välsignelse för alla… Det finns väldigt väldigt få I-människor i världen idag. Men när Martinus blir äldre så börjar homosexualitet i sig bli något positivt och det är ”nästakärleken i fostertillstånd”. Jag tror personligen att det oftast är ”förälskelsekärleken i urspårning”. Jag är inte ens säker på att I-människor har könsorganssexualitet på det sätt som vi tror, men detta vågar jag inte uttala mig om. Jag vet inte.
Jag vill här också säga att jag inte har något emot varken homosexuella eller homosexualitet. Jag ser själv fram emot den dagen då jag är det. Men idag finns det en idealisering av det homosexuella i Martinusrörelsen, kanske för att det är de som träffade Martinus på sina senare år som fortfarande undervisar. Människor belastade med sina egna problem och konflikter på detta område som är så känsligt, står och pratar om det utan att egentligen förstå det, och ger därför en ”oren” och onyanserad bild av det hela. Homosexualiteten har blivit ”räddningen”, en verklighetsflykt som man projicerar all problemfrihet i relationer på och längtar efter. Men man kommer ingenstans i sann homosexualitet förrän man lyckas med heterosexualiteten. För Gud lämnar inget ofärdigt.

Däremot finns det idag en barriär kvinnor emellan och kanske framförallt män emellan. Självklart ska den avvecklas eftersom den är som ett skydd, baserad på rädsla. Jag tror att det är männens omedvetna längtan efter mer fri kontakt med det egna könet som i kosmologin blir ”framtidslösningen” att vi alla ska bli homosexuella. Istället för att männen blir mer fysiska med varandra är de lika rädda för intimitet som förut och pratar om att alla ska bli homosexuella.
Knepigt… Men förståeligt.
Det är dock saker som verkar luckras upp i de yngre generationerna.

Jag vill inte orsaka konflikt med detta inlägg, men jag tycker att frågorna som kommer upp är viktiga och jag hoppas att någon har haft nytta av mina resonemang. Det jag egentligen vill få fram är helt enkelt att man inte ska lita helt på alla Martinus utsagor om polförvandlingen, utan framförallt tänka själv, se vad andra säger om saken, vara kritisk och öppen. Min åsikt i ursprungsfrågan är att detta att ensam smeka sig själv och smeka andra i tanken inte är principiellt högre utvecklat än att smeka någon annan, snarare kanske tvärtom. Man kan inte rakt av säga att samlag är mer primitivt än onani.

Mvh
Logos
ämne Författare Postat

"Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Logos

Martinus och Thomsen

Algotezza

Re: Martinus och Thomsen

Christian Berg

Re: Martinus och Thomsen

Algotezza

Heterosexualitetens slutfaser...

Claus Möller

Re: Heterosexualitetens slutfaser...

Cecilia

Re: Heterosexualitetens slutfaser...

Algotezza

Att utveckla den motsatta polen...

Claus Möller

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Algotezza

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Christian Berg

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Ingemar

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Christian Berg

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Ingemar

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Christian Berg

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Cecilia

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Christian Berg

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Jan-Erik Luft

Balans i könsdebatten

Marja

Mer.....

Marja

Re: Mer.....

Mikael

Re: Balans i könsdebatten

Cecilia

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Algotezza

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Claus Möller

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Cecilia

Do love u

Nina Hedlund

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Jan-Erik Luft

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Cecilia

Kvinnor antas vara....

Marja

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Cecilia

Re: Att utveckla den motsatta polen...

Algotezza

Re: Heterosexualitetens slutfaser...

Marja Savola

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Henrik S. Holck

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Ingemar

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Ingemar

Småtankar

Algotezza

Re: Småtankar

Ingemar

Nyansering, komplettering

Algotezza

Re: Nyansering, komplettering

Ingemar

Re: Nyansering, komplettering

Algotezza

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

H.S.Holck

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Marja Savola

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Algotezza

Parantes: Buddhas kroppshydda

gm

Glöm ej!

Algotezza

Re: Parentes: Parentes: Buddhas kroppshydda

gm

Re: Parentes: Parentes: Buddhas kroppshydda

Algotezza

Från korrektionsanstalten

gm

Re: Från korrektionsanstalten

Algotezza

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

jon-tomas

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

jon-tomas

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Ingemar

En kluring!

Marja Savola

Re: En kluring!

Ingemar

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Rolf Elving

Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Marja

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Algotezza

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Christian Berg

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Ingemar

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Christian Berg

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Ingemar

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Algotezza

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Ingemar

Re: Var inte Martinus

Algotezza

Könslig opartiskhet

Marja

Re: Könslig opartiskhet

Algotezza

Re: Könslig opartiskhet

Marja

Re: Könslig opartiskhet

Viljo Mentu

Re: Könslig opartiskhet

Algotezza

Bibelns gäster från rymden

gm

Re: Bibelns gäster från rymden

Algotezza

Re: Bibelns gäster från rymden

Viljo Mentu

Mänskligheten befruktades av några stora väsen!

Marja

Re: Mänskligheten befruktades av några stora väsen!

Viljo Mentu

Re: Bibelns gäster från rymden

forskare

Att: Viljo

Marja

Re: Könslig opartiskhet/från bananskalet :)

pkulle

Re: Könslig opartiskhet/från bananskalet :)

Algotezza

Re: Könslig opartiskhet/från bananskalet :)

pkulle

Re: Könslig opartiskhet/från bananskalet :)

Algotezza

Mr. X

pkulle

Napoleon XIV

Algotezza

Re: Napoleon XIV

pkulle

Re: Napoleon XIV

Algotezza

Re: Könslig opartiskhet

Cecilia

Re: Könslig opartiskhet

Marja

LB: Partiskhet - opartiskhet

Marja

Re: LB: Partiskhet - opartiskhet

Anonymous User

Nya rykten!

Marja

Re: Nya rykten!

Anonymous User

Re: LB: Partiskhet - opartiskhet

Ingemar

Re: LB: Partiskhet - opartiskhet

Jan-Erik Luft

Re: LB: Partiskhet - opartiskhet

pkulle

Re: Könslig opartiskhet

Algotezza

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Algotezza

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Christian Berg

Martinus ingen K-människa?

Marja

Re: Martinus ingen K-människa?

Christian Berg

Re: Martinus ingen K-människa?

Marja

Re: Martinus ingen K-människa?

Christian Berg

Re: Martinus ingen K-människa?

Algotezza

Fullkomlig eller INTE fullkomlig.

Marja

Re: Fullkomlig eller INTE fullkomlig.

Algotezza

Re: Fullkomlig eller INTE fullkomlig.

Marja

Re: Fullkomlig eller INTE fullkomlig.

Christian Berg

Avgrunden öppnar sig...

Algotezza

Re: Avgrunden öppnar sig...

Christian Berg

Några tankar

Algotezza

Att: Christian

Marja

Re: Att: Christian

Christian Berg

Re: Att: Christian

Marja

Re: Att: Christian

Algotezza

Re: Att: Christian

Marja

Re: Att: Christian

Algotezza

Re: Avgrunden öppnar sig...

Henrik S. Holck

Re: Avgrunden öppnar sig...

pkulle

Re: Avgrunden öppnar sig...

pkulle

Re: Avgrunden öppnar sig...

H.S.Holck

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Cecilia

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Anonymous User

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Rolf Elving

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

H.S.Holck

Re: Var inte Martinus "herre" över sin egen kropp?

Rolf Elving

Martinus; partisk eller opartisk

Marja

Re: Martinus; partisk eller opartisk

X2

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Marja

Re: Martinus; partisk eller opartisk

X2

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Ingemar

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Marja

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Jan-Erik Luft

Re: Martinus; partisk eller opartisk

forskare

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Jan-Erik Luft

Re: Martinus; partisk eller opartisk

forskare

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Jan-Erik Luft

Re: Martinus; partisk eller opartisk

forskare

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Jan-Erik Luft

Re: Martinus; partisk eller opartisk

forskare

Re: Martinus; partisk eller opartisk

pkulle

Re: Martinus; partisk eller opartisk

forskare

Re: Martinus; partisk eller opartisk

pkulle

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Ingemar

Re: Martinus; partisk eller opartisk

forskare

Galen ände...

pkulle

ände...

forskare

Rätt ska va rätt...

pkulle

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Ingemar

Re: Martinus; partisk eller opartisk

forskare

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Ingemar

Re: Martinus; partisk eller opartisk

forskare

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Ingemar

Re: Martinus; partisk eller opartisk

forskare

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Christian Berg

Två skolor

Algotezza

Re: Martinus; partisk eller opartisk

pkulle

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Mikael

Trist å va ensam....

pkulle

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Ingemar

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Viljo Mentu

Re: Martinus; partisk eller opartisk

pkulle

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Ego sum!

Forts. följer....:

pkulle

Att: Bruutus

Marja

Re: Att: Bruutus

pkulle

Hotar du mig?

Marja

Ett undantag...

pkulle

Re: Ett undantag...

Marja

Re: Att: Bruutus

Henrik S. Holck

Re: Att: Bruutus

pkulle

Re: Forts. följer....:

H.S.Holck

Re: Forts. följer....:

pkulle

Att: Egoransum

Marja

Re: Att: Egoransum

Ego sum!

Re: Att: Egoransum

Marja

Re: Att: Egoransum

Ego sum!

Re: Att: Egoransum

Marja

Re: Att: Egoransum

forskare

Viktig fråga

Marja

Re: Viktig fråga

Ego stum

Re: Viktig fråga

Viljo Mentu

Re: Viktig fråga

Ego sum!

Att: Viljo

Marja

Re: Att: Viljo

Ego sum!

"men jeg er ikke en..." ??????????

Marja

Re: Att: Viljo

Göran Almqvist

Göran Almqvist; om du har tid...

pkulle

Re: Göran Almqvist; om du har tid...

Ingemar

OK, Ingemar! Tack för bra svar..!

pkulle

Re: Göran Almqvist; om du har tid...

Göran Almqvist

Tjejer har omfamnat varandra länge!

Marja

Re: Tjejer har omfamnat varandra länge!

H.S.Holck

Synen på TT lika vacklande som dagens sanning om Martinus privatliv... :)

pkulle

Hemliga otillgängliga band

Marja

Re: Hemliga otillgängliga band

H.S.Holck

Re: Hemliga otillgängliga band

Algotezza

Ett sådant väsen är lika frigjort från både män som kvinnor!

Marja

Re: Ett sådant väsen är lika frigjort från både män som kvinnor!

Algotezza

Re: Ett sådant väsen är lika frigjort från både män som kvinnor!

Marja

Re: Ett sådant väsen är lika frigjort från både män som kvinnor!

Ingemar

Re: Ett sådant väsen är lika frigjort från både män som kvinnor!

Marja

Re: Ett sådant väsen är lika frigjort från både män som kvinnor!

H.S.Holck

Re: Ett sådant väsen är lika frigjort från både män som kvinnor!

H.S.Holck

Re: Ett sådant väsen är lika frigjort från både män som kvinnor!

Algotezza

Re: Ett sådant väsen är lika frigjort från både män som kvinnor!

H.S.Holck

Re: Hemliga otillgängliga band

Göran Almqvist

Ilskans fördelar

Hasse

Re: Hemliga otillgängliga band

Marja

Re: Hemliga otillgängliga band

Göran Almqvist

Re: Hemliga otillgängliga band

Ego sum!

Re: Hemliga otillgängliga band

H.S.Holck

Re: Hemliga otillgängliga band

Hasse

Re: Hemliga otillgängliga band

webmaster

Re: Hemliga otillgängliga band

Ingemar

Re: Hemliga otillgängliga band

Förvånad

Re: Hemliga otillgängliga band

webmaster

Re: Hemliga otillgängliga band

Algotezza

Re: Hemliga otillgängliga band

Ingemar

Re: Hemliga otillgängliga band

webmaster

Re: Hemliga otillgängliga band

H.S.Holck

Re: Hemliga otillgängliga band

webmaster

Re: Hemliga otillgängliga band

Förvånad

Re: Hemliga otillgängliga band

Ingemar

Re: Hemliga otillgängliga band

Marja

Re: Hemliga otillgängliga band

Christian Berg

Re: Hemliga otillgängliga band

pkulle

Re: Hemliga otillgängliga band

Marja

Re: Hemliga otillgängliga band

Christian Berg

Avslutningsvis

Marja

Tack!

Algotezza

Re: Avslutningsvis

Viljo Mentu

Re: Avslutningsvis

Christian Berg

Re: Avslutningsvis

Algotezza

Re: Avslutningsvis

H.S.Holck

Konst(igheter)

Algotezza

Re: Hemliga otillgängliga band

Ingemar

Re: Hemliga otillgängliga band

Jan H

Re: Hemliga otillgängliga band

Ingemar

Ja, rätt ska få va rätt...

pkulle

Re: Hemliga otillgängliga band

Jan H

Re: Hemliga otillgängliga band

Ingemar

Re: Hemliga otillgängliga band

Jan H

Re: Hemliga otillgängliga band

Ingemar

Re: Hemliga otillgängliga band

Jan H

Re: Hemliga otillgängliga band

Viljo Mentu

Re: Hemliga otillgängliga band

Raffe

Re: Hemliga otillgängliga band

Jan H

Re: Hemliga otillgängliga band

Jan H

Re: Hemliga otillgängliga band

Viljo Mentu

Till Viljo

Intresserad

Re: Hemliga otillgängliga band

jon-tomas

Sol ute sol inne

Algotezza

Re: Hemliga otillgängliga band

Marja

Re: Hemliga otillgängliga band

Raffe

Re: Hemliga otillgängliga band

Marja

Re: Hemliga otillgängliga band

H.S.Holck

Re: Hemliga otillgängliga band

pkulle

Re: Hemliga otillgängliga band

webmaster

Hur går detta ihop?

Algotezza

Re: Hur går detta ihop?

Christian Berg

Går det så går det

Algotezza

Re: Går det så går det

Christian Berg

Re: Går det så går det

Algotezza

Regression?

Algotezza

Re: Regression?

Christian Berg

Re: Regression?

Ingemar

Re: Regression?

Christian Berg

Re: Hur går detta ihop?

Göran Almqvist

Re: Att: Viljo

Viljo Mentu

Re: Att: Viljo

Marja

Re: Att: Egoransum

Ego sum!

Re: Att: Egoransum

H.S.Holck

Döma hit & döma dit...

pkulle

Re: Att: Egoransum

Martin

Kom ut!, ur "dimman".

Claus Möller

Re: Kom ut!, ur

Algotezza

Re: Kom ut!, ur "dimman".

Claus Möller

Re: Kom ut!, ur "dimman".

Algotezza

Re: Kom ut!, ur

Ingemar

Kom ut ur dimman!

Viljo Mentu

Re: Kom ut ur dimman!

Henrik S. Holck

Re: Kom ut ur dimman!

Claus Möller

Re: Kom ut ur dimman!

Viljo Mentu

Till Viljo från Claus

Claus Möller

Re: Till Viljo från Claus

Algotezza

Re: Till Viljo från Claus

Viljo Mentu

En ursäkt och förklaring

Claus Möller

Re: Kom ut ur dimman!

Ingemar

Re: Kom ut ur dimman!

H.S.Holck

Re: Kom ut ur dimman!

Viljo Mentu

Re: Kom ut ur dimman!

Ingemar

Re: Kom ut ur dimman!

Algotezza

Re: Kom ut ur dimman!

Ingemar

Re: Kom ut ur dimman!

Algotezza

Re: Kom ut ur dimman!

Viljo Mentu

Re: Kom ut ur dimman!

Ingemar

Re: Kom ut ur dimman!

Jan-Erik Luft

Re: Kom ut!, ur

Rolf Elving

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Rolf Elving

Re: Martinus; partisk eller opartisk

H.S.Holck

Re: Martinus; partisk eller opartisk

Rolf Elving

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Håkan Sundin

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Rolf Elving

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Viljo Mentu

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Rolf Elving

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Viljo Mentu

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Henrik S. Holck

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Rolf Elving

Balsam för själen... ända bort i Uppsala!

pkulle

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

H.S.Holck

Re:

Rolf Elving

Nära relationer nu och framåt

Algotezza

Re: Nära relationer nu och framåt

H.S.Holck

Re: Nära relationer nu och framåt

Algotezza

Kärlek här & där...

pkulle

Love is all around

Algotezza

Såja...

pkulle

Erklärung

Algotezza

Re: Erklärung number nine...

pkulle

Sensitiviteten ökar med kvadraten på vad då?

Algotezza

Re: Sensitiviteten ökar med kvadraten på vad då?

pkulle

Kändisar jag mött...

Algotezza

& jag med...

pkulle

Mer "knugligt"...

Algotezza

Re: Mer

pkulle

Re: Erklärung

H.S.Holck

Kanske pappfigurer...?

pkulle

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Henrik S. Holck

Holcks "Fjäre Testamentet"...?

pkulle

Re: Holcks "Fjäre Testamentet"...?

H.S.Holck

När kommer det tredje könet?

Marja

Re: När kommer det tredje könet?

Viljo Mentu

Re: När kommer det tredje könet?

Marja

Re: När kommer det tredje könet?

forskare

Anagrammets djup

Algotezza

Re: När kommer det tredje könet?

forskare

Re: När kommer det tredje könet?

Algotezza

Re: När kommer det tredje könet?

forskare

Re: När kommer det tredje könet?

Rolf Elving

Re: När kommer det tredje könet?

Anonymous User

När kommer den stora födelsen?

Algotezza

Re: När kommer den stora födelsen?

Ingemar

Re: När kommer den stora födelsen?

Algotezza

Re: När kommer den stora födelsen?

Ingemar

Re: När kommer den stora födelsen?

H.S.Holck

Re: När kommer den stora födelsen?

Algotezza

Re: När kommer den stora födelsen?

H.S.Holck

Re: När kommer den stora födelsen?

Algotezza

Re: När kommer den stora födelsen?

Ingemar

Re: När kommer den stora födelsen?

Algotezza

Re: När kommer den stora födelsen?

H.S.Holck

Re: När kommer den stora födelsen?

Christian Berg

Re: När kommer den stora födelsen?

Algotezza

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Henrik S. Holck

Ursäkt och förklaring

Logos

Re: Ursäkt och förklaring

Ingemar

Kyssar och urspårning

Hasse

Re: Kyssar och urspårning

Jan-Erik Luft

Re: Kyssar och urspårning

Lena Johansson

Re: Ursäkt och förklaring

Algotezza

Re: Ursäkt och förklaring

Håkan Sundin

Re: Ursäkt och förklaring

Ingemar

Martinus ordval

Håkan Sundin

Re: Martinus ordval

Ingemar

Re: Martinus ordval

Ingemar

Re: Martinus ordval

Håkan Sundin

Re: Martinus ordval

Ingemar

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Viljo Mentu

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

H.S.Holck

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Logos

MEN STØRST AF ALT ER K Æ R L I G H E D E N

H.S.Holck

Handla istället för att snacka...

pkulle

Re: Handla istället för att snacka...

H.S.Holck

Re: Handla istället för att snacka...

pkulle

Re: "Martinus", "Thomsen" och Homosexualitet

Göran Almqvist

Märkliga ordvändningar

Algotezza

Re: Märkliga ordvändningar

Christian Berg

Re: Märkliga ordvändningar

Algotezza

Re: Märkliga ordvändningar

H.S.HolckDenna tråd har stängts