! Logga in Skapa en ny profil

Frågor om världskrig, Skandinavien, kosmiska impulser och världsstaten

Fråga 1:
"Kan vi vänta några katastrofer i likhet med krig?"

Martinus:
"Det kommer att förekomma krig, men i Skandinavien behöver vi inte vara rädda. Krigen kommer inte att upphöra förrän människorna blir vapenvägrare. Det finns många av dem redan nu, men det finns också många som ännu inte är det. Det väntar två stora världskrig. Jag anser att inom loppet av 500 år kommer krigen att vara över, och då kommer många länder att vara förenade i FN och liknande. Länderna blir mer och mer förenade, och till sist blir världen en stat. Innan dess kan det alls inte bli fred i världen, och dessförinnan kan det inte bli den riktiga administrationen. När världen blir en stat, blir det ett språk och då blir det mycket, mycket lättare när man inte behöver alla dessa översättningar. Man vinner massor med tid när alla förstår alla."

Fråga 2:
"Martinus, Ni sade förut att det inte skulle hända Skandinavien något, om det kommer världskrig?"

Martinus:
"Skandinavien är den högst utvecklade delen av klotet, och Skandinaviens folk är de högst utvecklade i hela världen. Det erkänns ju också av många olika. En del säger till exempel "Skandinavien! Danmark! Det är det som är vårt ideal. Det är det vi söker efter som exempel" (note 1).
Skandinavien träffas av impulser från ett center ute i vintergatan (note 2). Vad är det då för ett center? Man måste lära sig att förstå att det finns en massa högt utvecklade, bebodda klot som är färdiga världar, där människorna har blivit färdiga människor. På dessa områden är det så att säga ett himmelrike (note 3). Kloten är levande väsen, som talar med varandra. Det vill säga talar och talar, det är för mycket sagt; de utväxlar medvetande med hjälp av strålar och vågor, men något sådant kan vi ju inte förstå. När klotet säger "ja" varar det kanske 200 år, och då är ett liv inte tillräckligt långt för att vi skall kunna tala med jordklotet. Men jordklotet kan tala med ett annat klot, och klotens korrespondens avspeglas i många fall i de kulturer som går fram över jorden. Många större och mindre kulturer har gått fram över jorden, och de motsvarar tankar i jordmedvetandet. Just nu är jordklotet i korrespondens med ett högt utvecklat klotsystem, som har kosmiskt medvetande. När jag ger er kosmiska upplysningar får ni kosmiska impulser in i er, och detsamma sker när en högre värld sänder kosmiska impulser in i jorden. Det inverkar på jorden som ett kolossalt livgivande av kulturer och moral, uppfinningar och utveckling - och av allt det som skall ske.

Jorden har givits fri. Moralen är så att säga frigiven, men var är moralen någonstans? Nu skall folk ju pröva att överdriva allt vad de kan, därför att där de inte får gå till överdrift känner de ju ingen skillnad på gott och ont. De skall lära sig att se skillnaden. Det hjälper inte att man säger, att det och det får ni inte! Människorna skall uppleva det som ett faktum. Från början har det ju också sagts, att man skall äta av frukterna från kunskapens träd. Kunskapens träd är ju det dagliga livet, där vi från morgon till kväll äter frukterna i form av allt det vi upplever. Gör man en eller annan handling och upptäcker att det man gjorde var förfärligt ledsamt vill man ju inte göra det mer. En annan gång kan man däremot uppleva: "Oh, vad det där var trevligt!"

På det sättet får vi undervisning från morgon till kväll. Vi är i en kolossal skola, där vi hela tiden talar med Gud. Allt det som är omkring oss, talar ju sitt eget språk. Men de flesta människor ser på detta som en analfabet ser på en bok. Han ser endast trycksvärtan på papperet, men den som kan läsa, upplever den berättelse som ligger i boken. Så är det också när ni håller på att lära er läsa och börjar kunna förstå äventyret bakom stormens sus, havets vågor, vulkanerna och allt det som rör sig här i världen. Allt detta är inte bara vad det ser ut att vara. Det är verkligen ett ändamålsenligt medvetande som hänvänder sig till de levande väsendena, både till djur och människor för att de skall kunna utvecklas. Allt är en levande funktion.

Noter:
1.
I ett av sina resebrev från Japan 1954 (Kontaktbrev 19, 1956), skriver Martinus att han mötte en stor sympati och älskvärdhet hos myndigheterna överallt där han kom, när de fick veta att han var från Danmark: "Det var en underbar känsla att uppleva, att vårt lilla land hade så gott anseende hos människorna i dessa avlägsna trakter."

2.
Martinus hänvisar här till 1973 och
speciellt till augusti 1973 [ref: Martinus födelsedagsstal den 11/8 1973 och 11/8 1974]. Martinus skriver mest om den nya världsimpulsen i Livets Bog l, där symbolen "Skaparprincipens impulser" har beskrivits. Han omnämnde i flera föredrag speciellt tre stora impulser år 1900, 1920 och 1973. Vetenskapen började på allvar vid sekelskiftet, då den gavs fri. Vid den andra stora impulsen år 1920 gavs den kosmiska ana­lysen fri, så att man nu kan studera det kosmiska medvetandet. Den tredje stora impulsen kom från ett system i vintergatan år 1973, då det inte bara var de religiösa och mys­tiska tingen med mirakel som fri­gavs, utan själva den religiösa principen, den gudomliga principen eller den högsta elden blev frigivna. (Se till exempel notis i Kosmos 10/2007 och Martinus födelsedagsstal på 87-årsdagen i Kosmos 7/2009).
I DEV 3 (utgiven år 1967), (på svenska 2009, ö a) skriver Marti­nus, att det på 1900-talet ström­made ned starka superkosmiska strålar över jorden, och de har gett kraft till människornas starka intel­lektuella utveckling (se DEV 3 st 33.62).

3.
Martinus skriver i kap 4 i "Tanker omkring påske", (Bevidsthedens Skabelse, bok 14A, ö a) att kloten får sin andliga näring "från ett andligt kärnsystem i vår vinterga­tas centrum eller inre". I artikeln "Tærskelensvogtere" skriver Mar­tinus: "Denna materia lyser i dag i form av en kosmisk energivåg från vår vintergatas centrum direkt in över de skandinaviska länderna." (Artikelsamling l, st 9.4). Om skaparimpulser och klot på an­dra utvecklingssteg, se LB l st 21 och 67 eller symbolen "Skaparprincipens impulser" i LB l, kap 3.

Denna Frågestund är inspelat juli 1973 i Villa Rosenbergs trädgård där Martinus bodde när han var i Klint. Bandet är omarbetat till artikelformm och återgess från Kosmos nr 8 – 2009 (Svensk Översättning: Mona Rehn Ekeback)
ämne Författare Postat

Frågor om världskrig, Skandinavien, kosmiska impulser och världsstaten

MartinusTyvärr har du inte rättighet att skriva/svara i detta forum.